Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

27. July, 2007


Dark clouds over Kremlin

916045363.jpg
Kremlin is still used for government administration purposes, and although a
main tourist spot, there is no guarantee you may actually be able to enter.
Putin was on an official visit to the US, and due to potential tensions
(reflected by the weather turning nasty), the access to Kremlin was limited.
Individual tickets were not issued, but I managed to talk my way in by
adding me and my brother to enter with a German tourist group with
pre-arranged tickets.

Kreml benyttes fortsatt som ett administrativt hovedsete, og til tross for
at det er et viktig turistmål, så er det ingen garanti for å få slippe inn.
Putin var på ett offesiellt besøk i USA, og på grunn av potensielle
konflikter (i trå med de mørke skyene?) var adgangen begrenset, individuelle
biletter ble ikke solgt, men jeg klarte å få snakket meg inn ved å bli med
en tysk turgruppe som hadde forhånds ordnet med bilettene.
Written by Shanghaiet @ 14:18. 0 comment(s)

The red square

916885856.jpg
The red square, in the front to the right is Lenins tomb.

Den røde plass, i fronten til høyre hviler Lenin.
Written by Shanghaiet @ 14:17. 0 comment(s)

Colours in harmony

916038283.jpg
In Moskow, there was also no lack of beautiful buildings, by getting a
little lost we passed by this building and bus in perfect harmonly.

I Moskva, var det også ikke noe mangel på vakre bygninger, og ved å gå oss
litt vill, så passerte vi denne bygningen og bussen i perfekt harmoni.
Written by Shanghaiet @ 14:17. 0 comment(s)

The sun returns, time for beer!

916034569.jpg
The clouds once again gave way for sunny weather, and drinking beer outside
was a natural stop on our excursions. Drinking a Russian beer, with a Dutch
Stella printed on the Chair, and Netherlands Heineken advertised in
distance.

Når skyene nok en gang lettet, var en utepils et naturlig pust i bakken på
vår sightseeing. Drikker russisk øl, med belgisk og nederlandsk øl reklamert
for i bakgrunnen.. Her er noe for enhver smak.
Written by Shanghaiet @ 14:16. 0 comment(s)

Chirch and wooden constuctions

916021719.jpg
Irkutsk were quite special due to its wooden old architechtures. Many
buildings would have fitted well in gold miner towns in a Wild west movie,
and indeed many of the buildings were raised during a gold rush age.

Irkutsk var ganske spesiell på grunn av sine gamle tre arkitekturer. Mange
bygniner ville ha passet bra inn i filmer fra den ville vesten, og i
likhet var da også mange av bygningene reist opp under områdets periode med
gull rush.
Written by Shanghaiet @ 14:15. 0 comment(s)

East block hostel!

916862488.jpg
Arriving in Irkutsk we decided to stay at a Hostel, the area and the
entrance looked gloomy eastern bloc like, and we were a little afraid of
ending up in the situation of the scary movie Hostel
(http://www.imdb.com/title/tt0450278/).

Vi fløy til Irkutsk, og når vi ankom så fant vi omsider frem til det lokale
Hostellet, området og inngangen så skikkelig øst blokk og litt skummel ut,
og vi var litt redde for å ende opp i samme situasjonen som skrekkfilmen
Hostel.
Written by Shanghaiet @ 14:14. 0 comment(s)

Simple beautty

916859458.jpg
Simple beauty

Enkel skjønnhet
Written by Shanghaiet @ 14:14. 0 comment(s)

Starting out on what should have been a train trip

916858122.jpg
We started boldly out on what should have been a train trip, (this model
no longer in use).

Vi startet up på det som skulle ha vært en togtur... (bildet av en
pensjonert gammel traver)
Written by Shanghaiet @ 14:14. 0 comment(s)

Train restoration

916855470.jpg
Why make new, when you can fix up old stuff looking like new?

Hvorfor lage nytt, når man kan fikse opp gamelt som om det var nytt?
Written by Shanghaiet @ 14:13. 0 comment(s)

Slydvianka

916008069.jpg
We decided to set out on some slow local trains, first stop in Slydvianka,
here the local train museum, and the log book indicated that we were todays
only guest. The guide were very enthusiastic and spoke a strange mix of
German, French and heavy gesticulations.

Vi bestemte oss for å sette av gårede med noen trege lokaltog, føste stopp i
Slydvianka, her på det lokale togmuseet. Log boken indikerte at vi var
dagens eneste gjester, og omviseren var veldig entusiastisk og snakket en
merkelig mix av tysk, fransk, og heftig gestikulering.
Written by Shanghaiet @ 14:13. 0 comment(s)

Previous Page Next Page