Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

20. January, 2008


Artificial mountain,.. indoor

CIMG5716.jpg
Here is China’s biggest indoor skiing domes, first of all it was not very big (42m tall), but it’s biggest weakness was actually the poor snow quality, the kind of “slush” that you would find at the end of the day after hours of sunshine in late winter days.

Her er Kinas største innendørs skibakke, for det første var den jo ikke akkurat så stor (42 meter høydeforskjell), men den største svakheten var faktisk den dårlige snøkvaliteten, man vasser rundt i den typen ”slush” som man har etter mange timer med sol på en påskedag.
Written by Shanghaiet @ 16:17. 0 comment(s)

Teaching session!

CIMG5719.jpg
Before going to Kazakstan for skiing next week, we figured out we would finally try out the Shanghai ski dome, with the aim of teaching XiaoMei some skiing, due to the fact she started with zero level, there was actually significant progress during only one hour with me as a teacher.

Før vi drar til Kazakstan for å stå på ski om en uke, fant vi omsider ut at vi skulle prove ut Shanghai’s innendørs skibakke. Med målsetningen å lære opp Veslemøy i litt teknikk lyktes vi ganske bra, for fra å starte fullstendig blank, kunne hun allerede svinge ganske ok etter bare 1 time med meg som lærer.
Written by Shanghaiet @ 16:15. 0 comment(s)

Skating with the climbing club

CIMG5692.jpg
There’s some winter activities in Shanghai, and just 300 meter from my place there’s a large ice skating rink (which is actually a swimming pool during summer).

Det er da også noen vinter aktiviteter I Shanghai, og bare 300 meter fra der jeg bor så er det en stor skøtebane (som faktisk er ett svømmebaseng om sommeren).
Written by Shanghaiet @ 16:03. 0 comment(s)

My climbing instructor can skate too

CIMG5688.jpg
My climbing teacher shows her skills on the ice as well, although only in the climbing wall she is really unparalleled (and as a cook).

Min klatreinstruktør viser ferdigehtene sine på isen også, skjønt det er bare i klatreveggen hun er fullstendig suveren (og som kokk).
Written by Shanghaiet @ 15:59. 0 comment(s)

6. January, 2008


New Year - New Metro

CIMG5669.jpg
Just woke up to a new shiny metro in the new year, and now I use this metro every day to work. All bright and shiny, no tagging or dirt. The photo shows the name of the stop where I live. Rumors say that more than 100 Metro stops are being built at the same time in Shanghai, all geared in to be ready for the 2010 Word Expo in Shanghai.
New Metro Map: http://www.urbanrail.net/as/shan/shanghai.htm

Våknet opp til en splitter ny T-bane på nyåret, og nå bruker jeg den hver dag jeg drar på jobb. Alt skinnende rent uten tagging. Fotografiet viser navnet på stoppet hvor jeg bor. Når kommunistene setter alle kluter til blir det vei I vellinga, og det sies at det bygges mer enn 100 T-bane stopp samtidig i Shanghai, og alt skal stå ferdig til World Expo i 2010.
Mer informasjon: http://www.urbanrail.net/as/shan/shanghai.htm
Written by Shanghaiet @ 17:12. 0 comment(s)

Nothing is perfect

CIMG5710.jpg
The new metro lines have wonderful access for handicapped people with lifts and focus on accessibility, well,.. except getting on and of the actual wagons would be the certain suicide project.

De nye metro linjene har hatt full fokus på tilgang for handikappede, dvs. med unntak for å komme seg av og på togene, her var det noen som blingset litt så det er en høydeforskjell på 10cm mellom alle togsett og platformene...
Written by Shanghaiet @ 17:00. 0 comment(s)

Happy new year!!

CIMG5661.jpg
Happy new year everybody! This photo is from the fireworks in XinTianDi,.. or rather as close we could make it through the hordes of people in the streets. Western New Year (that they don’t even call new year in Chinese – but YuanDan), may not be as big as the “real (–chinese-) thing”, but then again, something “small” can seem be big in China with its large population. This year it is the year of the rat!

Godt nytt år alle sammen! Dette fotografiet er fra fyrverkeriet I XinTianDi,.. eller rettere sagt så nærme som vi klarte å komme gjennom mengdene av folk. Vestlig nyttår, som ikke oversettes til nyttår men ”første soloppgang”, er kanskje ikke så stort som den ”ekte (-kinesiske-) nyttårsaften”, men du verden så mange folk allikevel, men så er det jo også mange folk i Kina. I år er det rottas år.
Written by Shanghaiet @ 16:52. 0 comment(s)

Ringing in the new year

CIMG5666.jpg
Met up with Diego and his Korean girlfriend after midnight of New Years eve, and we actually ended up in the restaurant where he is working, however now as guest (even for free). I should not forget mentioning we also met XiaoMei’s sister with boyfriend earlier in the night, and had some home cocked good food, but no pictures from there.

Møtte Diego og hans Koreanske kjæreste etter midnatt på nyttårsaften, og vi endte faktisk opp i resturanten hvor Diego jobber, dog denne gangen som gjester, og vi trengte ikke å betale en gang. Ellers skal jeg ikke glemme en hyggelig sammenkomst host Veslemøy’s søster med partner tidligere på kvelden, men der ble det ikke tatt noen bilder.
Written by Shanghaiet @ 16:45. 0 comment(s)

Back in Shanghai

CIMG5648.jpg
Warming up for new years eve we went to see Eivind, where the chef was making flamed bananas.

Som oppvarming til nyttårsaften dro vi for å treffe Eivind med en gjeng, hvor vår individuelle kokk testet ut som billig alkohol mens hun lagde flamerte bananer.
Written by Shanghaiet @ 16:41. 0 comment(s)

The brothers like hard gifts

CIMG5636.jpg
After checking some of the gifts under the tree, we found a few packages that are very likely to be bottles of alcohol, so the saying that “kids like hard gifts best” is still true.

Etter å ha sjekket noen av gavene under treet, fant vi noen pakker som veldig sannsynelig var flasker med alkohol, så ordtaket om at ”barn liker harde pakker best” holder fortsatt stikk.
Written by Shanghaiet @ 16:37. 0 comment(s)

Next Page