Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

28. October, 2008


World Expo 2010, norwegian signes on

Photo_101608_001.jpg
Norwegian and chinese authorities signes officially Norway’s participation for the 2010 world exposition.

Norske og kinesiske autoriteter signerer offesiellt Norges deltakelse for verdensutstillingen i Shanghai i år 2010.
Written by Shanghaiet @ 14:21. 0 comment(s)

Norway's 2010 pavillion

Photo_101608_004.jpg
This is a miniature model of Norway’s pavillion for expo 2010, and hopefully the wooden structures will all stand solid, because my friend from Lillehammer, Rune Abrahamsen at Sweco Grøner, will be partly responsible for it.

Dette er en miniatyr av Norges pavilliong for expo 2010, og forhåpentlig vis kommer den til å stå støtt, for en venn fra Lillehammer, Rune Abrahamsen at Sweco Grøner, vil være delansvarlig i oppføringen.
Written by Shanghaiet @ 14:18. 0 comment(s)

Sax in the park

IMG_1263.jpg
Playing an instrument in a park is quite normal for Chinese, so I figured out why not try it myself.

Det å spille ett instrument i en park er ganske så normal for kineserne, så jeg fant ut at jeg skulle prøve dette selv også.
Written by Shanghaiet @ 14:13. 0 comment(s)

Winter is approaching

IMG_1258.jpg
Two jackets and a thermos with hot drinks, maybe a little exaggerated in October here, but as it used to be really hot, even 15 degrees sitting down without moving, feels pretty cold.

To jakker og en thermos med varm drikke er kanskje litt overdrevent i Oktober her, men iom at det var veldig varmt for ikke så lenge siden, så føles det å sitte stille ute i 15 grader ganske så kaldt.
Written by Shanghaiet @ 14:10. 0 comment(s)

Wilbert and Ercole at BonBon

CIMG6206.jpg
School friends from 2 years ago are back in town. All still going strong, and can still drink (unlike me).

Studie venner fra 2 år siden er tilbake i by’n. Alle er fortsatt på høyden, og kan fortsatt drikke (vel, selv er jeg ute av trening).
Written by Shanghaiet @ 14:07. 0 comment(s)

Right place right time

YangShuo 066.jpg
XiaoMei’s sister really liked this photo, so I decided to put it here as well.

Veslemøy’s søster likte dette fotografiet, så jeg legger en kopi har også.
Written by Shanghaiet @ 14:03. 0 comment(s)

9. October, 2008


The crew

YangShuo 068.jpg
It started with an e-mail, and somebody knowing somebody. I knew Mike, and enjoyed his company on a trip to Thailand / Cambodia 18 months earlier. Think we were around 15 in the group…

Ferie-gjengen. Det startet men en e-post, og noen som kjente noen. Det ballet på seg og gruppen ble vel på ca 15 personer. Selv kjente jeg Mike som jeg dro sammen med til Thailand / Kambodsja 1,5 år tidligere.
Written by Shanghaiet @ 16:47. 0 comment(s)

Sugarcone montains

YangShuo 030.jpg
This is Guilin – Yangshuo in a nutshell, these mountain formations are beautiful, and they are all over the place.

Dette er Guilin – Yangshuo i ett nøtteskall, slike fjell formasjoner er vakre og finnes overalt i området.
Written by Shanghaiet @ 16:43. 0 comment(s)

Shangrila

YangShuo 215.jpg
Many a place claim to be Shangrila, but as it’s uncertain where it is (Hemmingway was quite vague), many places try to make money on this name. Anyway, this park had a nice setup with both a boat ride and a folk park area, all in all quite nice (complete with fake headhunters).

Mange steder påberoper seg å være “Shagri-la” iom at Hemmingway ikke oppga dette, men mange prøver å sko seg på navnet. Uansett, denne parken hadde ett bra oppsett både med en rundtur med båt, og en folkemusemsdel ala Maihaugen (inkludert falske hodejegere).
Written by Shanghaiet @ 16:36. 0 comment(s)

Romantic at the moon mountain

YangShuo 278.jpg
Walk up a ... paved path ... and take pictures on the exact same place as everyone else. Pretty blunt, but still worth the 20 minutes climb.

Oppstigningen på en … brostensbelagt sti … og ta bilder på det nøyaktige samme stedet som alle andre. Nokså hjerneløst, men den spaserturen 20 minutter opp til ”månefjellet” var vel verdt turen.
Written by Shanghaiet @ 16:29. 0 comment(s)

Next Page