Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

22. December, 2008


Almost home for Christmas

IMG_1458.jpg
During X-mas I miss you guys in Norway, so I decided to go to LuoDian, a copy of the Swedish small town called Sigtuna in the suburbs of Shanghai. I did feel a little at home for the moment. This is a real estate project more than a tourist attraction, but it’s amazing how well it’s done and at a pretty large scale.

Jeg savner dere i Norge nå i Jula, så jeg bestemte meg for å dra til LuoDian, en kopi av en svensk småby (Sigtuna), nå plassert i utkanten av Shanghai. Jeg følte meg faktisk litt hjemme for ett øyeblikk. Dette er ett eksklusivt villa område mer enn en turist attraksjon, men det er imponerende hvor bra det er gjort og i hvilken skala.


In Chinese/ info på kinesisk:

http://www.luodian.com.cn/peitao.htmOn the map/ på kartet:

http://www.npr.org/programs/morning/features/2006/dec/shanghai/shanghai.swfA good article/ en god artikkel:
http://www.sweden.se/templates/cs/Article____13712.aspx
Written by Shanghaiet @ 02:38. 0 comment(s)

Authentic weather

IMG_1465.jpg
It’s pretty cold and desolate in Sweden, and so it is here. The city is about to open next year January 18th, and for now all the shops are mostly empty.

Det er ganske kaldt og få folk i Sverige, og det er det også her, sånn sett ganske autentisk. Byen åpner 18 Januar, og foreløpig er butikkene stort sett tomme skall.
Written by Shanghaiet @ 02:20. 0 comment(s)

15. December, 2008


Merrry Christmas.. 2009

IMG_1440.jpg
In Shanghai’s premiere walking street we can already wish you a merry Christmas in 2009 (above XiaoMei’s hand).

I Shanghai’s paradegate kan vi allerede ønske dere en gledelig jul i 2009 (over Veslemøy’s hånd). Og for dere i Norge, blir det nok ikke før i 2009 vi treffes i løpet av julen, men god jul nå først i 2008!
Written by Shanghaiet @ 13:17. 0 comment(s)

Farewell to containers

IMG_1437.jpg
I am no longer working with freight forwarding, and took a last “farewell” at the Yangshan container terminal. Now I am looking for other challenges in China.

Jeg jobber ikke lengere innen spedisjon, og tok en “farvell” på Yangshan container terminal. Nå ser jeg etter andre utfordringer i Kina.
Written by Shanghaiet @ 13:11. 0 comment(s)

More than just skyskrapers

IMG_1420.jpg
Most people remember China from their skyscrapers, I will always remember images like this.

Folk flest vil huske Kina for deres skyskrapere, jeg vil alltid huske Kine for bilder som dette.
Written by Shanghaiet @ 13:05. 0 comment(s)

A worryless life

IMG_1425.jpg
… at least until they all end up in the kettle.

Ett bekymringsløst liv,.. iallfall til de ender opp i gryta.
Written by Shanghaiet @ 13:04. 0 comment(s)

Bu fa keeps walking

IMG_1419.jpg
My good friend Qiao Bu Fa has been walking and exploring his whole life, sometimes I join in.

Min gode venn Qiao Bu Fa har spasert og utforsket hele livet sitt, innimellom er jeg med.
Written by Shanghaiet @ 12:59. 0 comment(s)

Nordic Industrial Park

IMG_1416.jpg
Visitiing 35 nordic companies gathered in one big industrial park in Ningbo.

På besøk hos Nordic industrial park hvor 35 nordiske selskaper er samlet i en stor industriell park i Ningbo.
Written by Shanghaiet @ 12:57. 0 comment(s)

Our house!

IMG_1399.jpg
Welcome to our (gingerbread) house.

Velkommen til vårt (pepperkake) hus.
Written by Shanghaiet @ 12:56. 0 comment(s)

A crushed dream

IMG_1406.jpg
Our dream house was crushed as soon as it was built. In less than 60 minutes the house was built, decorated, demolished, and devoured.

Vårt “drømmehus” ble knust like fort som det ble bygd. I løpet av mindre enn 60 minutter var huset bygd, dekorert, knust og fortært.
Written by Shanghaiet @ 12:53. 0 comment(s)

Next Page