Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

31. March, 2008


Kazakstan - ski trip (end jaun

IMG_0473.jpg
Getting a Visa to Kazakstan, and even getting onto the plane was quite an ordeal. And only due to connections for Visa, and a lot of persistence for the airplane we finally was on our way, here to enjoy a half a liter local beer in Air Astana. Veslemøy was upgraded to business class ticket because the plane was full. These photos are from a skiing trip 2 months ago.

Å skaffe visa til Kasakstan, og selv det å komme seg om bord flyet var litt av en prøvelse. Bare på grunn av gode forbindelser for Visaet, og for å ”stå på krava” for å borde flyet, kom vi oss endelig av gårde, her på bildet for å nyte en lokal halvliter ombord i Air Astana. Veslemøy, som var uten for Kina for første gang, ble oppgradert til Business class fordi flyet var fullt. Bildene er 2 måneder gamle.
Written by Shanghaiet @ 17:56. 0 comment(s)

Our perfect host, Mukan

IMG_0007.jpg
We were lucky to have a good friend and “problem solver” accompanying us much of the time. Kazak, Mukan was my classmate autumn of 2006, at Shanghai University of Finance and Economics. He showed us around and fixed things that gave us experiences we impossibly could have had without him, for example he organized it so we had a car with a driver at our disposal.

Vi var heldige som hadde en god venn og “problem løser"som var rundt med oss mye av tiden. Kazakstanske Mukan var min klassekamerat høsten 2006, på Shanghai Uiniversitetet for Finans og Økonomi. Han viste oss rundt og ordnet ting som ga oss opplevelser som vi umulig kunne ha hatt dersom uten han, for eksemple organiserte han en bil med sjåfør til vår rådighet.
Written by Shanghaiet @ 17:54. 0 comment(s)

The skating dome

IMG_0479.jpg
Medeo, highest above the ocean level of its kind.

Medeo, en svær skøytebane, og verdens høyeste over havet.
Written by Shanghaiet @ 17:51. 0 comment(s)

Sudden from behind

IMG_0503-small.jpg
Unexpectedly comes this funny guy (me), from behind these two familiar ice skaters, that have a hard time even standing up.

Uventet kommer denne morrogutten (meg), bakfra mellom disse familiære skjøterne, som har det hardt nok selv med å stå oppreist ;)
Written by Shanghaiet @ 17:48. 0 comment(s)

A day in the sking piste

IMG_0483.jpg
The next 7 pictures describes a day in the skiing resort
1. Accomodation

De neste 7 bildene beskriver en dag i skibakken.
1. Her bodde vi.
Written by Shanghaiet @ 17:47. 0 comment(s)

Getting up'n out

IMG_0532.jpg
2. up the sking piste

2. opp å stå, ut i bakken
Written by Shanghaiet @ 17:44. 0 comment(s)

Reaching the top

IMG_0524.jpg
3. Take the trip to the top, we thought about continuing up slope by foot where the ski lift stopped but we dropped it. All in all, it was not enough snow to “go crazy”.

3. Vi tar turen helt til tops, og vi vurderte å fortsette til fots hvor skiheisen stopped, men vi droppet det. Alt i alt var det ikke nok snø til å slå håret helt ut.
Written by Shanghaiet @ 17:41. 0 comment(s)

Hot drinks

IMG_0534.jpg
4. Having something hot to drink

4. Få i seg noe varm drikke
Written by Shanghaiet @ 17:38. 0 comment(s)

Belgian Waffel

IMG_0546.jpg
5. Lollita (Thomas’ girlfriend) is enjoying a waffel

5. Lollita (Thomas’ kjæreste) nyter en Belgisk vaffel
Written by Shanghaiet @ 17:35. 0 comment(s)

Cold drinks

IMG_0544.jpg
6. Cold beer is a must!

6. Kaldt øl er ett must!
Written by Shanghaiet @ 17:32. 0 comment(s)

Next Page