Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

26. April, 2008


Canon IXUS 970IS

CIMG6053.jpg
Looks pretty solid from Canon, for their latest member of the IXUS family. Optical Zoom 5x, VGA 30 frames/sec, and ISO1600 are among the noticeable specs, and the large lens seems to ensure enough light/ increase general picture quality. The beauty costs 2000 KR (2700 rmb) in Shanghai, and 2990 kr at Norwegian webshop www.komplett.no

Det ser ganske solid ut fra Canon, som det nyeste tilskuddet til IXUS familien. 5x optisk zoom, VGA med 30 bilder pr sekund, ISO 1600 er blant spesifikasjonene som er verdt å legge merke til, ellers bør den relativt store linsen sørge for nok lys og generelt god bildekvalitet. Skjønnheten koster 2000 kr i Shanghai, og 2990 kr til sammenligning på nettbutikken Komplett.no
Written by Shanghaiet @ 16:48. 0 comment(s)

ERA - acrobatics show

Image042.jpg
Take the whole population of China, find the best acrobats, in a hard competition since it is hard to make money for many Chinese, then you can only imagine the quality of this show. This show has been running with full houses every night more than 2 years, and their own bold claim “if you miss it you miss Shanghai”.

Ta hele befolkningen i Kina, finn de beste akrobatene, i en hard konkurranse i ett land hvor ikke alle har nok å leve av, så kan man se for seg nivået på dette showet. Denne forestillingen har trukket fulle hus hver kveld i mer enn 2 år, og som de selv markedsfører seg: ”går du glipp av dette går du glipp av Shanghai”.
Written by Shanghaiet @ 16:41. 0 comment(s)

Pick pockets at Nanjing East road

Image029.jpg
It was a rather unpleasant feeling to know that my mobile phone was stolen for a moment, but as the thieves were under surveillance of the police, I got it back pretty soon. I had to go to the police station though to register a statement (police officer registering the case in his PC), and the thieves turned out to be from XingJiang, north-west china, a nomadic people with a pretty bad reputation.

Lommetyver på Nanjing East road! Det var en ganske ubehagelig følelse å merke at mobiltelefonen min var stjålet ett øyeblikk, men det var desto mer gledelig å bli gjort oppmerksom på dette av en politimann som hadde spanet på en tyvebande fra XinJiang (ett nombadefolk i nordvest Kina som har ett nokså frynsete rykte). Her på politistasjonen hvor jeg måtte stille som vitne/ registere tyveriet.
Written by Shanghaiet @ 16:40. 0 comment(s)

Chang Jiang 7 Hao

Image043.jpg
The title of this blog post, is the name of this small toy. For me It represents a small step ahead, because this is also the first Chinese move I have watched with no English and still understood / enjoyed. Highly recommendable for anyone else with an intermediary Chinese level.

“Chang Jiang 7 Hao” er navnet til denne lille lekedyret. For meg representerer det også ett skritt fremover, fordi dette også er den første kinesiske filmen som jeg har sett uten engelsk tekst og samtidig forstått / kost meg med. Denne filmen kan varmt anbefales til alle på ett middels kinesisk nivå.
Written by Shanghaiet @ 16:40. 0 comment(s)

North vs. South Korea... soccer match

CIMG5984.jpg
Just next to where I live, at Hong Kou football stadium, there were recently a soccer match between North and South Korea. Kim got some free tickets for Veslemøy and me from the Korean company Hyundai, thanks!

Rett ved der vi bor, på Hongkou fottball stadion, var det nylig en fotballkamp mellom Nord og Sør Korea. Kim fikk tak i gratis biletter til Veslemøy og meg fra det koreanske selskapet Hyundai, takk!
Written by Shanghaiet @ 16:39. 0 comment(s)

South Korean supporters

CIMG5978.jpg
The majority seems to be South Korean supporters…

Overvekten later til å være Sør-Koreanske supportere...
Written by Shanghaiet @ 16:38. 0 comment(s)

Dissapointed Soth Koreans

CIMG6001.jpg
Everyone expected Soth Korea to win the Soccer match, with the strongest team / best odds, but finally, after a little booring match, it ended 0-0.

Alle forventet at Sør-Korea skulle vinne football kampen, som det sterkeste laget / med den høyeste oddsen, men til slutt etter en litt kjedelig kamp ble resultatet 0-0 mot erkerivalen.
Written by Shanghaiet @ 16:31. 0 comment(s)

20. April, 2008


Going trough some old clothes

IMGP3834.jpg
On the attic I have lots of more or less fashionable clothes. Here I am trying on some pants, that maybe does best in remaining up at the attic?

På loftet har jeg masse mer eller mindre fasjonable klær lagret. Her prøver jeg ett par bukser, som muligens har best av å forbli oppe på loftet?
Written by Shanghaiet @ 06:40. 0 comment(s)

Identical lap tops, the day saved

CIMG5939.jpg
Somehow I managed to forget my power supply of my work-laptop in Oslo, while going to my home town to relax a couple of days. However I urgently had to do some work as well. After asking everyone I know that could possibly have such a laptop and the exact same powersupply had to tell my parents I had to go back to Oslo earlier than planned. However then it turned out my father had an identical laptop, and I didn’t even know he had one at all!..

På ett eller annet vis så klarte jeg å glemme strøm forsyningen min i Oslo, når jeg skulle til Lillehammer å slappe av ett par dager. Imidlertid måtte jeg også absolutt jobbe litt også. Etter å ha spurt alle jeg kjenner som det var mulig at kunne ha en slik strømforsyinging i hjembyen, måtte jeg fortelle mor og far at jeg måtte dra tilbake til Oslo før jeg hadde tenkt meg. Da viste det seg at pappa hadde en identisk bærbar pc, og jeg som ikke viste at han hadde noen i det hele tatt. Dagen var med det reddet.
Written by Shanghaiet @ 06:38. 0 comment(s)

Photosession for the news paper

IMGP3823.jpg
My father is the leader of a local hunting club, and because of this they were writing a news paper article about him. Here is the journalist shooting some photos.

Min far er leder av Lillehammer jegerklubb, og med bakgrunn i dette skulle GD skrive en artikkel. Her er journalisten som kom for å ta bildet for artikkelen.
Written by Shanghaiet @ 06:37. 0 comment(s)

Next Page