Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

29. July, 2008


Summer 2008

IMG_0663.jpg
This is where we went in the summer of 2008, well actually this is a painting in my apartment, and I took this picture mostly because of my girlfriends fresh haircut. Quite unlike Norway, the summer is not the time to travel, it’s just too hot (nearby anyway), better travel in spring or autumn.

Some facts about summers in Shanghai
- average number of typhoons 4 (but they are not strong when they hit the shores), the one called Phoenix is over us now.
- 20 days 35C or more every summer, including last Sunday 27th (hottest ever was 40,2C)
- average number of people with heat related illnesses during the summer, 3 million

Dette bildet viser hvor vi var i sommeren 2008, vel faktisk så er dette ett bilde fra leiligheten min, og jeg tok dette bildet mest på grunn av at Veslemøy akkurat hadde klippet seg. Ulikt Norge, er sommeren ikke tiden man reiser, det er rett og slett for varmt (i nærområdene iallfall), det er bedre å feriere om våren eller høsten.

Noen fakta om Sommeren i Shanghai
- Shanghai treffes av gjennomsnittlig 4 tyfoner hver sommer, slik som tyfonen Fønix akkurat nå (men ikke rare greiene)
- Det er i gjennomsnitt 20 dager hver sommer som er 35 grader eller varmere
- 3 millioner mennesker blir behandlet for sykdommer tilknyttet varmen hver sommer.
Written by Shanghaiet @ 13:59. 0 comment(s)

27. July, 2008


Just married!

CIMG6091.jpg
Well... it’s a month ago now, but it’s a short time in a life time, and in this perspective you could say I arrived at the ceremony a split second before it started. Anyway, the prince got his princess, and half the kingdom they have already.

Akkurat giftet seg! Vel,.. dvs det er en måned siden nå, men allikevel kort i en livslang sammenheng, og i dette tidsperspektivet kan man jo si at jeg kom ankom før sermonien tok til. Uansett, prinsen fikk prinsessen, og halve kongedømme har de allerede.
Written by Shanghaiet @ 07:49. 0 comment(s)

9 million bicycles in Beijing

CIMG6094.jpg
During the wedding they had a song about the number of bicycles in Beijing (originally by Katie Meuha), a song I both liked because it put’s love in a nice perspective, and because I by now are “semi-chinese”.

Under signingen bled et fremført en sang om antallet sykler i Beijing (originalen av Katie Melua), en sang som jeg likte både fordi den setter kjærlighet i ett fint perspektiv, og fordi jeg er blitt ”semi-kineser”.
Written by Shanghaiet @ 07:48. 0 comment(s)

After celebration party

CIMG6121.jpg
The party afterwards was respectable (maybe too much so for some), but in the end everyone was everyone happy.

Festen etterpå var respektabel (nesten I overkant for enkelte), men til slutt var alle fornøyde.
Written by Shanghaiet @ 07:47. 0 comment(s)

Elgsetra

CIMG6067.jpg
Gunnar’s mansion in the woods, no elks to be seen, but the horses of the neighbor are grassing outside.

Gunna’s seter langt til skogs, ingen elger å se, men naboens hester gresser utenfor.
Written by Shanghaiet @ 07:46. 0 comment(s)

Aker seafood dinner..

CIMG6076.jpg
The best raw materials, combined with the best chef, in the best surroundings, a real treat at Gunnar’s.

Den beste indrefileten (torsk), tilbredt av en habil kokk, i vakre omgivelser, mao en skikkelig fornøyelse å bli bedt på middag til Gunnar’s.
Written by Shanghaiet @ 07:45. 0 comment(s)

The opera, 50 years ago

CIMG6088o.jpg
And this is how it looked before (archive photo).

Og slik så den gamle operaen ut (arkivfoto)
Written by Shanghaiet @ 07:43. 0 comment(s)

Indecency at the Operahouse

CIMG6087.jpg
Rumors have it that the opera house at night has been used for sexual activities, could it have been this couple? (Ha, there you have for sabotaging my super photos by kissing in the background)..

Ryktene skal ha det til det allment tilgjengelige operataket har vært benyttet av elskende par, kan det være disse? (Hah, der har dere igjen for å sabotere mine portrettfot med kyssing i bakgrunnen).
Written by Shanghaiet @ 07:42. 0 comment(s)

The new opera, pulic access and private access

CIMG6083.jpg
A group of friends and colleagues had a stroll on the public roof of the opera, as well as a private guided tour inside by my close friend and opera singer Yngve Søberg.

En gruppe venner og kolleger hadde en spasertur på det offentlig tilgjengelige opera taket, etterfulgt av en privat omvisning av min gode venn og opera sanger Yngve Søberg.
Written by Shanghaiet @ 07:42. 0 comment(s)

Customer visit at Mustad

CIMG6079.jpg
Our most important customer, Oslo-Shanghai are Mustad, world leading producer of fishing hooks, and located not far away (Gjøvik) from my home town.

Kundebesøk hos vår viktigste kunde (Oslo-Shanghai ruten), er Mustad, en verdensledende merkevare innen fiskekroker. Her en i stort format ved innkjørselen på Gjøvik.
Written by Shanghaiet @ 07:42. 0 comment(s)