Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

20. August, 2008


Riding with XiaoZhu, Veslemøy and Daniel (and 4 others)

IMG_0716.jpg
Just as I feared most friends had forgotten me, I was summoned to take part in “something.” After roasting in air conditioning (inside) all summer we finally took our chances to go out to have fun. Daniel, called me and said we should go horse riding.

Akkurat da jeg fryktet at mesteparten av vennene mine hadde glemt meg, så ble jeg tilkalt for å ta del i ”noe”. Etter å ha godgjort meg innendørs (i sval air conditioning) hele sommeren, var jeg mer enn klar for å bli med ut for å ri, i utkanten av Shanghai, da Daniel ringte for å spørre.
Written by Shanghaiet @ 17:22. 0 comment(s)

Romance on horseback

IMG_0724.jpg
Love is in the air,.. well, we’ve been together 1,5 years + but still going strong. Horse riding was pretty new to us, and we both enjoyed this escape from everyday life.

Romantikk på hesteryggen. Ingen av oss har vel hatt noe særlig erfaring med å ri, men disse dovne slampene luntet stort sett av gårde, iallfall inntil en kinesisk arbeider dro igang en motorsag ikke langt fra øret til hesten jeg satt på ryggen av.. men det ble med litt adrenalin.
Written by Shanghaiet @ 17:20. 0 comment(s)

The all eating albino goat

IMG_0679.jpg
All at one place,.. horses, goats, ducks, dogs, deer, fish,..

Alt på ett sted,.. hester, gjeiter (bl.a. denne metall-spisende albino gjeiten), ender, hunder, hjort, fisk,..
Written by Shanghaiet @ 17:17. 0 comment(s)

Wild chilies

IMG_0701.jpg
I love these babies, and I eat a lot of them, but I rarely spot them growing, here I even found some growing wild.

Jeg elsker å spise chili (så jeg er godt vant i Kina), men jeg ser dem sjeldent på rot, og her fant jeg tilogmed noen som vokste villt.
Written by Shanghaiet @ 17:14. 0 comment(s)

Quite bliss #1

IMG_0705.jpg
Once rarely out of the asphalt jungle, one can more easily spot beauty.

Når man sjeldent er utenfor asfalt jungelen, så legger man lettere merke til skjønnhet.
Written by Shanghaiet @ 17:14. 0 comment(s)

Quiet bliss #2

IMG_0691.jpg
This boat, floating on a bed of green plants have probably been left alone for a while. Well no wonder, because on this 15 minutes walk not far from the horse field, Velsemøy constantly complained that it was too hot for walking.

Denne båten, flytende på en seng av grønne planter har muligens vært forlatt en god stund. Kanskje ikke så rart, for i løpet av den 15 minutter lange spaser turen ikke langt fra hesteinnhengningen så klaget Veslemøy konstant om at det var for varmt til å bevege seg.
Written by Shanghaiet @ 17:10. 0 comment(s)

Welcome to Uniteam and Beta Shipping

CIMG6176.jpg
Since June, Beta Shipping shares offices with Uniteam in Shanghai, and although it was not given in advance, it was certainly a big help in establishing tight co-operations in terms of serving them as a freight forwarder.

Siden june har Beta Shipping delt kontorlokale med Uniteam, og selv om det ikke var gitt på forhånd, så var det helt klart til stor hjelp for å etablere tette bånd for å tilby spedisjons tjenester til dem.
Written by Shanghaiet @ 17:07. 0 comment(s)

Me @ work

CIMG6175.jpg
Well, I do work, and I even work hard – well at least long days. The good thing is that I have a bright office, with a view to a temple and a park, and an abundant selection of good restaurants in the area.

Vel, jeg jobber faktisk, og jeg jobber tilogmed hardt – iallfall lengre dager enn i Norge. Den gode tingen da er at jeg har ett godt opplyst kontor, med utsikt til ett tempel og en park, og at det er ett utømmelig forråd av bra restauranter i området.
Written by Shanghaiet @ 17:04. 0 comment(s)

Uniteam ZhangJiaGang

CIMG6158.jpg
Un doubtfully our biggest customer at the time is Uniteam, and I went to visit them at their local container workshop in ZhangJiaGang. A little smaller than I imagined, but they have a good output.

Utvilsomt vår største kunde for øyeblikket er Uniteam, så jeg dro for å besøke dem på workshoppen deres i ZhangJiaGang. Litt mindre enn jeg så for meg, men de har en god produksjonsflyt.
Written by Shanghaiet @ 17:01. 0 comment(s)

Frank, Handyman

CIMG6164.jpg
At our shared offices I have 2 Norwegian colleagues and 1 chinese (all Uniteam). This is Frank – “ask him to do anything” – handyman. As a matter of fact he is really good at anything he does, but working as a driver is maybe a little waste of someone with his capacities. This summer it has mostly been me and him, as the Norwegians have been on vacation.

I våre delte kontorlokaler har jeg 2 Norske kollegaer og 1 kinesisk (alle fra Uniteam). Dette er Frank – ”som man kan be om å gjøre hva som helst” – altmulig mann. Faktisk så er han også god på alt han gjør, og å bruke han som sjåfør er kanskje litt bortkastet for noen med hans kapasiteter. Nå i sommer har det vært mest han og meg, da ”nordmennene stort sett har hatt fri”.. selv er jeg ansatt ”som kineser” ;)
Written by Shanghaiet @ 16:59. 0 comment(s)

Next Page