Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

23. January, 2009


Happy NIU Year!

Chinese new year.jpg
25th of January is the lunar calendar New years eve, and the 26th the year of the ox starts, and as the ox is pronounced “niu” in Chinese, many people go around wishing happy “niu year”. Gongxifacai means something like wishes for prosperity and wealth.

Den 25te Januar er iflg lunar kalenderen nyttårsaften, og 26te januar går vi inn i oksens år (uttales ”niu” på kinesisk, så mange sier ”happy niu year”). Gongxifacai er dog den klassiske kinesiske nyttårs gratulasjonen, med ønsker om hell, velstand og ett rikt år.
Written by Shanghaiet @ 05:29. 0 comment(s)

12. January, 2009


The pigeon and the carnivore

IMG_1573.jpg
Pigeon meat, actually a real treat! Find it at the Hong Kong style restaurant at 6th floor of Super Brand Mall, Pudong (phone 4006200105)

“Duen og kjøtteteren”. Spesialiteten på restauranten var duekjøtt, det var en saftig liten delikatesse!
Written by Shanghaiet @ 10:14. 0 comment(s)

5. January, 2009


The Ecological Park of White Horse Brok in Suzhou

IMG_1520.jpg
Somehow, chinese seem to think that the more man made elements in nature, the more beautiful it becomes, anyway these places are quite accessible by public transport, so we gave it a shot in this park. Luckily off season so not too many people around, and we enjoyed walking outside the park the most.

Av en eller annen grunn så later kineserne til å mene at jo flere menneske skapte elemnter i naturen, jo vakrere blir den, uansett slike områder som denne parken er relativt lett tilgjengelig med offentlig transport / dagsutflukter, så vi prøvde tok turen til BaiMaJian i utkanten av Suzhou. Heldigvis utenom turist sesongen så det var få folk, og vi endte faktisk opp med nyte det å gå en tur utenfor parken mest.

www.szlongchi.com
Written by Shanghaiet @ 04:56. 0 comment(s)

A strong girl named after a strong flower

IMG_1542.jpg
XiaoMei’s (小梅) name consists of little and the character for plum that is also used in the word for plum tree, or plum follower etc. Here are the plum flower in blossom during winter, and this is one of the few flowers that has this attribute, strong just like my girlfriend.

Velslemøy’s navn på kinesisk er XiaoMei, og egentlig står det for skriftegnene for ”liten” og ”plomme”, plomme treet blomstrer også om vinteren, og ut av det kan man anta at folk med ”Mei” som en del av navnet er sterk/standhaftig.
Written by Shanghaiet @ 04:50. 0 comment(s)

Tongli, another water town

IMG_1508.jpg
Shanghai is situated on the Yangtze delta, and there’s plenty of old “canal towns” in the area, on January 1st we took a daytrip to Tongli.

Shanghai er lokalisert på Yangtze elve-deltaet, og det er rikelig med gamle ”kanal byer” i området, den første januar tok vi en dagstur til Tongli.

http://www.tongli.net/english/
Written by Shanghaiet @ 04:39. 0 comment(s)

As hard as a stone

IMG_1498.jpg
Well, maybe not Tongli’s main attraction (although the advertisement says if there’s one thing you should see in China, it is this museum), but still “noticeable”. The Chinese Museum of Ancient Sex Culture had a pretty large collection (3000 objects) of Chinese sex history, and is worth the stop if you’re in TongLi anyway.

Dette er kanskje ikke Tongli’s hovedattraksjon (til tross for at egenreklamen sier at dette er ”det største”/mest severdige i hele Kina). Museet over kinesisk sex kultur hadde 3000 historiske objekter utstilt, og er verdt turen om du er i TongLi uansett.

www2.hu-berlin.de/sexology/csm/english.htm
Written by Shanghaiet @ 04:38. 0 comment(s)

A functional temple

IMG_1527.jpg
Some temples seems to be mostly tourist attractions, but this one was full of life, a religious ceremony, and inside the walls they had their own vegetable’s patches. Here’s some details from the walls.

Noen templer fremstår først og fremst som turist attraksjoner, men dette var fult av liv, en fullsatt relgiøs sermoni, og innenfor områdets murer hadde de områder hvor de dyrket grønnsaker. Her er noen detaljer fra murene.
Written by Shanghaiet @ 04:37. 0 comment(s)

3 years in China - on the net

IMG_1535.jpg
During my three years in China, I have maintained my blog, hampered by slow internet speeds, the Chinese government’s cutting off my previous blog provider (“Blogger.com”), the pictures becoming unavailable (at Flickr), and my brother’s server was attached by malicious code so 50% of the texts of the blog posts were erased.

It’s taken some efforts to maintain this blog so far, and I hope you have and are still enjoying it. Since I had some free time this Christmas I have fixed my blog so that almost all pictures are back, as well as the accompanying texts. I have also done this especially for those of my friends that i have not had a chance to see this Christmas as I stay in Shanghai this time. So this is a great chance – have a look at what I’ve been up to the last 3 years. All posts (600+) now with English and Norwegian/or Chinese.

I løpet av mine 3 år i Kina har jeg opprettholdt min blog/ dagbok, og møtt på utfordringer som trege internett linjer, kinesiske myndigheter som har blokkert tilgangen til Blogger og Flicker (servere for blog/bilder), samt at min brors server ble angrepet av onsindet kode slik at halvparten av alle tekstene forsvant.

Det har tatt mye tid å vedlikeholde denne bloggen og jeg håper dere har nytt og nyter den videre. Ettersom jeg hadde endel fritid i julen, så har jeg fikset bloggen slik at nesten alle bilder er tilbake, komplett med opprinnelige tekster. Dette har jeg også gjort særlig for de av vennene mine som jeg ikke får muligheten til å treffe denne julen ettersom jeg er Shanghai denne julen. Så dette er en utmerket mulighet – ta en kikk på hva jeg har holdt på med de 3 siste årene. Alt (600+ publiseringer) på Engelsk, pluss enten norsk eller kinesisk.

[Picture, wooden Budist ornament in a temple near Suzhou]
Written by Shanghaiet @ 04:36. 0 comment(s)

No fireworks, but plennty of candles

candles.jpg
Happy new year everyone!

Godt nytt år alle sammen!
Written by Shanghaiet @ 04:34. 0 comment(s)

Spinning into the new year

IMG_1497.jpg
On New Years eve, we went to a new years party at Giggi’s place. A very friendly and relaxed atmosphere, and a good mix of both Norwegians and Chinse. Jennifer and Alex made it a little extra special as they had a short salsa performance, and made a prayer for the new year. However the greatest thanks to Giggi’s fingerfood, or rather the best buffet I’ve had in a long time.

På nyttårsaften dro vi til en privat fest hos Giggi. En hyggelig og avslappet athomsfære, en god mix av både Nordmenn og Kinesere. Jennifer og Alex gjorde det litt ekstra spesielt både ved deres korte salsa oppvisning, og forde de ba en bønn for oss alle i det vi gikk inn i det nye året. Uansett, den største takken til Giggi og hennes fingermat, eller snarere den beste buffeten jeg har hatt på lenge.
Written by Shanghaiet @ 04:00. 0 comment(s)

Next Page