Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

16. October, 2009


Christian cooking waffels

DSCF0169.jpg
Christian cooking some delicious ”norwegian waffels” at Salabim, this batch was charity work, for a church ceremonial the day after.

Christian kokker noen delige norske vaffler Salabim, og denne ladningen laget han for en norsk kirkeseremoni dagen etter.
Written by Shanghaiet @ 04:58. 0 comment(s)

Jun and Xiang doing well

DSCF0170.jpg
My Korean ”little brother” is doing well with his girlfriend Xiang, and have one last year of studies left in Shanghai. He is already now started looking for jobs, both in China and in Korea.

Min koreanske “lillebror” gjør det bra på skolen, og trives i forholdet med kjæresten Xiang. Han har ett år igjen av studiene i Shanghai, og har allerede begynt å søke etter jobber i både Kina og Korea.
Written by Shanghaiet @ 04:57. 0 comment(s)

Another little prince

DSCF0203.jpg
.. proves that West and East strikes a good match. Eivin Sæther claims he is one of the most antisocial persons in Ningbo, but he does admit visitors, and with a great child as this one might not expect he would fly about all the time neither.

Nok en sjarmant beviser deg gode resultatene som oppstår når øst møter vest. Eivin Sæther hevder at han er en av de mest antisosiale utlendingene i Ningbo, men han tar imot besøk, og med en flott sønn som dette skal det heller ikke forventes at han ”flyr rundt” hele tiden.
Written by Shanghaiet @ 04:56. 0 comment(s)

In-laws new house

DSCF0346.jpg
An excellent house with good location, now it will not be so discouraging to come visiting during the cold season anymore.

Veslemøys foreldre har investert i en ny leilighet, høy vestlig standard, så nå blir det ikke så farlig å besøke dem om vinteren lengere.
Written by Shanghaiet @ 04:56. 0 comment(s)

Mother and daugther

DSCF0291.jpg
XiaoMei and mum is posing close to RiZhao’s water sports arenas.

Veslemøy og mor poserer nær RiZhao’s vannsports arenaer.
Written by Shanghaiet @ 04:56. 0 comment(s)

Breakfast in RiZhao

DSCF0333.jpg
Well rested (rest pretty much only activity), and ready for breakfast. Of course I choose to go for the RiZhao specialty, semi-soft flat bread, not very unlike that I am used to in Norway.

Vel utvilt (å slappe av er hovedaktiviteten i RiZhao), så er jeg klar til å innta dagens første måltid. Da går jeg selvsagt for RiZhao’s spesialitet, de semi-myke lefsene, ikke veldig ulike de jeg er vant til fra Lillehammer.
Written by Shanghaiet @ 04:55. 0 comment(s)

EEks, theres a giant spider on your arse

spider.jpg
Well there’s a couple of meters in between, but still, a scary sight.

Aya, det er en gigantisk edderkopp på rompa di, vel riktignok ett par meters sikkerhetsmargin, men fortsatt en urovekkende syn.
Written by Shanghaiet @ 04:54. 0 comment(s)

Youngor Zoo in Ningbo

DSCF0282.jpg
I think the tigers was the pride of Yongor Zoo, as being displayed on the tickets, and living in an open large free area. I presume some training is required for this stunt! The park is located next to DongQian Lake in Ningbo

Jeg tror tigrene var stoltheten til Yongor Zoo, som også var avbildet på biletten til parken, og de levde ganske så fritt i ett stort åpent område. For dette stuntet skulle jeg tro de har trent litt!
Written by Shanghaiet @ 04:53. 0 comment(s)

Hungry bears

DSCF0241.jpg
The bears were very hungry for some snacks (vegetables for sale to the customers), and gladly stood up at 2 feet for a little carrot. Nice enough, but I hope the poor creatures had enough food regardless of the tourists.

Bjørnene var sultne for litt snacks (grønnsaker til salgs for turistene), og sto gladelig opp på 2 ben for en liten gullrotbit. Kult nok, men jeg håper de stakkars innesperrede dyrene hadde nok å spise uansett tiggingen.
Written by Shanghaiet @ 04:52. 0 comment(s)