Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

6. December, 2009


Flags high in Beijing

DSCF0183.jpg
A month ago I moved to Beijing! It might not sound like a big thing, but it’s more than a 1000 kilometer north, and many things are different up here. At Tian An Men square, flags are high up every day, and especially this year marking China’s 60th anniversary.

For en måned siden flyttet jeg til Beijing! Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men det er mer enn 1000 kilometer nordover, og flere ting er nokså annerledes her oppe. På den himmelske fredsplass ønskes jeg velkommen av flagg på full stang, og for å markere kommunismens 60 års jubileum.
Written by Shanghaiet @ 09:36. 0 comment(s)

Apartment in Beijing

DSCF0001.jpg
Just before heading for Beijing, my good friend Eivind H. called me and asked me if I was interested in staying in his apartment, until it was sold. He bought the place 5 years ago, for long moved back to Norway, and even if ribbed of all furniture I decided to accept the offer even for an uncertain duration and living simply with limited furniture.

Like før jeg satte kursen mot Beijing, ringte min gode venn Eivind H. meg lurte på om jeg var interessert i å bo i leiligheten hans inntil den var solgt. Han kjøpte stedet for 5 år siden, og har for lengst flyttet tilbake til Norge, men jeg setter stor pris på ett sted å ”kræsje” som faktisk også gav meg når jeg flyttet til Shanghai for snart 4 år siden. Her lever jeg ett enkelt ”ungkarsliv” med minimalt av møbler.
Written by Shanghaiet @ 09:35. 0 comment(s)

Night view

DSCF0469.jpg
It strikes me that never before I have lived in an apartment in an building with an elevator. Now up at 26th floor, there’s is a striking view of eastern Beijing suburbs.

Det slår meg at aldri før har jeg bodd i en leilighetsbygning med heis. Nå oppe på 26 etasje, så har jeg en slående utsikt over Beijings østlige forstad.
Written by Shanghaiet @ 09:30. 0 comment(s)

Daniel, friend and potential land lord

DSCF0201.jpg
A clear disadvantage of moving around is losing contact or difficulties of keeping up with friends. Daniel, whom I hiked with in Shanghai, moved up to Beijing ahead of me, so we quickly reconnected after my arrival. He’s a lawyer, so I suggested that he might support Eivind H. for selling the apartment, but now he turns out he’d rather like to be the buyer.

En stor ulempe med å flytte rundt er å miste eller vansker med å holde kontakten med venner. Daniel, som jeg gikk endel fotturer med utspring i Shanghai, flyttett opp til Beijing i forkant, så vi etablerte kontakten raskt etter min ankomst. Han er en advokat, så jeg foreslo at han kunne støtte salgsprosessen for Evind H., men nå viser det seg at han snarere kan tenke seg å kjøpe leiligheten selv.
Written by Shanghaiet @ 09:27. 0 comment(s)

Event Manager

DSCN0924.jpg
Up in Beijing I am engaged as the Event Manager of a green (zero emission) car rally to be co-organized between Green Interaction Limited, and Wuhu city (in Anhui province), on the picture are central stakeholders standing on new land that will have a rally circuit. As a reference see pictures from our sister rally in Norway: www.vikingrally.no

Oppe i Beijing er jeg ansatt som prosjekt leder for ett grønnt (nullutslipps) rally som er ett samarbeide mellom Green Interaction Limited og Wuhu, Kina. På bildet er sentrale personer som står på ett område for en fremtidig lukket rally bane. Som referanse se bilder fra vårt søsterrally i Norge: www.vikingrally.no
Written by Shanghaiet @ 09:21. 0 comment(s)

Winding uphill roads - rally course material

West Mountain - hill climb.jpg
We’ve already had 2 site inspections in Wuhu area where the rally are to be held, and we are very pleased with the roads we have seen. This kind of regularity rallies are generally based on existing ordinary roads, but with special points of interest as this spectacular hill climb.

Vi har allerede hatt 2 inspeksjoner av området i Wuhu hvor challenge løpet skal avholdes. Generelt benytter vi oss av eksistereende veier, med interessante områder slik som denne vakre fjell stigningen.
Written by Shanghaiet @ 09:16. 0 comment(s)

Contract negotiations

DSCN0947.jpg
Although my labor contract is all well, it remains for us to agree with Wuhu city on the terms of the co-operation. But there is so much interest and enthusiasm, that my boss (right: Per Andre Ø.) and I are quite optimistic. GIL is also co-owned by Gerhard H., and for us from Lillehammer we all know this IOC protagonist has well earned his respect. All the same, my long term engagement remains uncertain until the financing is in place. Here at a meeting with Wuhu’s mayor Yang.

Selv om min ansettelseskontrakt er på plass, så gjenstår det for oss å komme til enighet med Wuhu by om samarbeidet for rallyet. Men det er så mye interesse og entusiasme at sjefen min (høyre, Per Andre Ø.) og jeg er ganske så optimistiske. GIL er også deleid av Gerhard H., og for oss fra Lillehammer vet vi alle at han har gjort seg respekten vel fortjent. Like fullt, mitt varige engasjement i Beijing, er avhengig av at finansieringen faller på plass. Her fra ett møte med borgermester Yang i Wuhu.
Written by Shanghaiet @ 09:14. 0 comment(s)

Delays

DSCF0537.jpg
We’ve already had some small delays as for signing the rally agreement, however we are more on track than Chinese aviations at days with heavy fog.

Vi er allerede litt på etterskudd mhp å signere kontrakten for rally avtalen, imidlertid er vi ikke fullt så forsinket som Kinesisk luftfart på dager med mye tåke.
Written by Shanghaiet @ 09:13. 0 comment(s)

Snowy office

DSCF0476.jpg
Beijing city is normally free of snow during winter, however this year we already had 3 extraordinary snowfalls that made it very beautiful for a while, now the ground is all bare again. This picture shows the entrance to our offices.

Beijing er normalt snøfri gjennom vinteren, men i år har vi allerede hatt 3 ekstraordinære snøfall som gjorde det veldig vakkert for en stundt, men nå er bakken atter bar. Dette bildet viser inngangspartiet til kontorlokalene våre.
Written by Shanghaiet @ 09:11. 0 comment(s)

Knocked out

Big news.jpg
The fact that Peppes Pizza’s Knock out pai is something you must try is hardly news to my Norwegian friends, however that Peppes pizza was knocked out of the China is the latest news as now all their restaurants in China are closed down.

Det faktum at Peppes Pizza’s knock out pai er noe man må prøve, er knapt nok store nyheter for mine norske venner, men at restaurant kjenden ble slått ut av det kinesiske marketdet er snarere den ferskeste nyheten.
Written by Shanghaiet @ 09:08. 0 comment(s)

Next Page