Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

1. February, 2009


Chinese new years vacation in RiZhao, at XM's parents

IMG_1649.jpg
This is the second time I have visited XM’s parents, and as Chinese sayings go: “first time a stranger, second time a friend”. It was a pleasure to spend some quiet days, and also a feast, so if whatever weight I didn’t put up during Christmas, I caught up now ;) Countryside settings, located in a elementary school, and no in-laid water.

Dette er andre gangen jeg besøker Veslemøy’s foreldre, og som kinesiske uttrykk sier det: ”første gang en fremmed, andre gang en venn”. Det var en fornøyelse å tilbringe noen rolige dager, som også var ett etegilde, så hva jeg evt ikke la på meg i løpet av julen, tok jeg igjen nå. Ganske landlig, rekkehus inne i en skolegård, uten innlagt vann.
Written by Shanghaiet @ 08:01. 0 comment(s)

Parents in laws

DSCN1851.jpg
XiaoMei’s parents in were very nice and good hosts.

Veslemøys foreldre var veldig hyggelige og gjestfrie verter, og gjorde skepsis til skamme.
Written by Shanghaiet @ 08:01. 0 comment(s)

Ensuring happiness for the year of the Ox

IMG_1661.jpg
By sticking up characters for happiness on entrance gates, yet another year of luck and prosperity should be secured.

Ved å henge opp de kinesiske tegnene for lykke, bør nok ett år med hell og fremdrift være sikret. Limet var en melblanding.
Written by Shanghaiet @ 08:00. 0 comment(s)

Happy birthday XiaoMei

IMG_1676.jpg
XiaoMei has 3 birthdays, the day she was registered with the authorities (according to birth certificate), the day she was borne in western calendar, and the day she was borne in the lunar calendar, and she primarily celebrates the latter (variable from year to year).

Veslemøy har 3 fødselsdager, dagen hun ble registrert av autoritetene (hun ble født hjemme, og innrapportert noen uker senere), dagen hun ble født iflg vestlig kalender, og dagen hun ble født i følge kinesisk kalender som er dagen hun primært feirer (faller ullikt fra år til år).
Written by Shanghaiet @ 08:00. 0 comment(s)

Rollerblades - birthday present

IMG_1605.jpg
XiaoMei has a natural talent for roller blades, although it did not quite match my years of winter sports with similar movements.

Til Veslemøys fødselsdag gav jeg henne roller-blades/ rulle skøyter, hun har natur talent, men dog ikke helt tilsvarende mitt fortrinn fra årevis med vintersport med lignende bevegelser.
Written by Shanghaiet @ 07:55. 0 comment(s)

Playing darts

IMG_1637.jpg
One of our pastime pleasures was playing darts. XM’s dad was the best, and I … ehrm sucked big time.

En av våre tidsfordriv var å kaste dart piler, Veslemøys far var den beste, og jeg,.. sugde sure sokker hver gang.
Written by Shanghaiet @ 07:55. 0 comment(s)

Ascending Mount TaiShan

IMG_1702.jpg
It takes some hours (3-4) to ascend mount TaiShan, 1545 meters above the sea at its highest point. Here a picture of the road winding its way up the last part. This trip was a great start marking the first day of the new Chinese year, making good prospects for the year to come.

PS: “Mount TaiShan is one of the "Five Sacred Mountains of Taoism". It is associated with sunrise, birth, and renewal, and is often regarded the foremost of the five. The temples on its slopes have been a destination for pilgrims for 3,000 years.”and is protected by the UNESCO world heritage list.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tai

Det tar noen timer (3-4) å gå opp til toppen av fjellet TaiShan, 1545 meter over havet høyeste punkt. Her bildet av siste biten. Denne turen var en flott markering på det kinesiske nye årets første dag, med gode utsikter for det nye året.
Written by Shanghaiet @ 07:54. 0 comment(s)

XM's mum in the lead

IMG_1707.jpg
Well,. she was maybe not the strongest of the group, but she did make it, and that alone take a good lot of stamina.

Veslemøys mamma leder an, neppe den sterkeste i gruppen, men hun klarte det til toppen, og det alene krevde nok alene en god del utholdenhet.
Written by Shanghaiet @ 07:50. 0 comment(s)

The mountain cat

IMG_1727.jpg
Probably a quite normal cat, but it lived up high among monks and tourist attractions.
Sikkert en ganske normal katt, men den bodde oppe i høyden blant munker og turist attraksjoner.
Written by Shanghaiet @ 07:50. 0 comment(s)

Dinner gathering

IMG_1747.jpg
Both family from mothers and father’s side were gathered to celebrate the new year. Most of them lives somewhere a little up in the mountainside apparently, will visit them next time.

Både familie fra mors og farssiden ble samlet for å feire inngangen inn i det nye året. Flesteparten av dem lever litt oppe i fjellsidene noesteds, neste gang får vi nok anledning til å besøke dem der.
Written by Shanghaiet @ 07:48. 0 comment(s)

Next Page