Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

11. April, 2009


New job(s)! with Marine Aluminium

NIP M-A HDJ MAP.jpg
Great news, I’ve got a new job (commercial manager), working for Marine Aluminium (formerly a part of Norsk Hydro, Norway’s biggest company). And this “easter egg” turned out better than I could imagine, when they agreed on hiring XiaoMei (accountant) as well. Now we are all set, and will move to Ningbo very soon, whereas the work place technically is in the smaller place ZhenHai marked on the map, and the company’s premises are a part of NIP (the Nordic Industrial Park) . Shanghai is 3 hours away by car crossing the DongHai bridge starting in the upper left corner of the map.

Gode nyheter, jeg har blitt ansatt (komersiell leder), av Marine Aluminium (tidligere en del av Norsk Hydro). Og dette ”påske-egget” viste seg å romme mer enn hva jeg kunne håpe på, da de valgte også å ansette Veslemøy som regnskapsleder i samme omgangen. Nå som alt er klart, kommer vi til å flytte til Ningbo veldig snart, og selve arbeidsplassen ligger i det mindre stedet ZhenHai, som avmerket på kartet, som igjen er en del av NIP (en Nordisk Industri Park). Shanghai er 3 timer med bil nordover, ved å passere DongHai broen som starter øverst i venstre hjørnet av kartet.

Relevant links / relevante linker:
http://www.m-a.no/
http://cn.nip.com.cn/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Ning-po
Written by Shanghaiet @ 14:56. 0 comment(s)

Official opening of Marine Aluminium in China

This will be replaced by the player.
The red banner are cut and Marine Aluminiums production workshop are
officially opened, less than 1 year after the first visiting the industrial
park area. Congratulations!

Det røde banneret kuttes og Marine Aluminiums produksjons bygg åpnes
offesielt, mindre enn ett år etter første befaring i Kina. Gratulerer!
Written by Shanghaiet @ 14:54. 0 comment(s)

Ready to take off

IMG_2198.jpg
Managing director i M-A, Jan Johannesen, welcomes his prominent guests (and me), for the opening of a business venture that are about to “take off”

Toppsjefen i M-A, Jan Johannesen, ønsker sine prominente gjester (og meg) velkommen, for startsskuddet av en etableringen av ett selskap som kommer til å ”ta av”.
Written by Shanghaiet @ 14:41. 0 comment(s)

Words of Wisdom

IMG_2204.jpg
Jan, Jari and Rose leads the ceremony.

Jan, Jari og Rose leder sermonien.
Written by Shanghaiet @ 14:41. 0 comment(s)

Men that matters

IMG_2207.jpg
Key persons in M-A, local government (ZhenHai county), as well as the director of the industry park NIP.

Nøkkel personer i M-A, lokale myndigheter (ZhenHai fylke), og direktøren for industriparken NIP.
Written by Shanghaiet @ 14:41. 0 comment(s)

A for Aluminium?

IMG_2181.jpg
Art and Architecture, meets in harmony from this spot in People’s park. Or maybe you can see it as a kind of “A”, like a premonition for Aluminium, that will be central to me in time to come?

Kunst og Arkitektur motes i harmoni akkurat fra dette stedet og vinkelen i folkets park. Eller kanskje man kan synes å se en slags ”A” i formen, som ett tidlig tegn om at Aluminium, vil bli sentralt i tiden som kommer?
Written by Shanghaiet @ 14:39. 0 comment(s)

Escursion to Rudong

IMG_2182.jpg
Due to the new Sutong bridge connecting Nantong, and deep water access of Sun Island, Rudong, a new port is in the making. YangKou port is the big red dot lighting up, and the prime deep water port are YangShan port that is the other much smaller red dot that extends on a line out of Shanghai (south). I’m checking the conditions.

Takket være den nye Sutong broen som forbinder Shanghai med Nantong, og tilgangen på naturlig dypt farvann ved ”Sol øya”, så anlegges det nå den nye YangKou port, fortrinssvis en indistriell havn som fokuserer på LPG, jeg sjekker forholdene.

http://www.rudong.gov.cn/rudong/infodetail/?InfoID=d651d429-9915-4a73-acd6-fc91887ee473&CategoryNum=022001
Written by Shanghaiet @ 14:39. 0 comment(s)

Long and hot bridge to Sun Island

IMG_2189.jpg
Asphalt can get pretty hot. Rudong county to Sun Island.
Lang og varm broforbindelse fra Rudong til Sun Island.

http://www.yangkouport.com/ytwww/eyt/index.htm
Written by Shanghaiet @ 14:39. 0 comment(s)

"Shang Ke" - teaching Koreans English

IMG_2308.jpg
The last few Saturdays I have been an English teacher for some Korean friends incl. Dennis, Jun, Xiang. Last topic was “Advanced use of Google”. The search engine is free, yet so powerful, thus not knowing how to use it right means… losing out big time!

De siste lørdagene har jeg vært Engelsk lærer for en gruppe Koreanske venner, inklusive Dennis, Jun og Xiang. Det siste temet var ”avansert bruk av Google”. Søkemotoren er gratis, men allikevel meget kraftig, det betyr at det å ikke kunne bruke den skikkelig betyr... å sakke akterut!

Recommended Google tips:
http://www.mapelli.info/tips/ultimate-google-search-tips-guide
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/1264/12-Quick-Tips-To-Search-Google-Like-An-Expert.aspx
Written by Shanghaiet @ 14:38. 0 comment(s)

Hands off my cake!!

IMG_0996.jpg
It’s mine, M i n e all MINE !, .. Frank turned 27 years on March 16th, and actually eventually ended up with 2 cakes, so there were plenty for anyone that wanted any. Even “Frank – the devourer” had to give in!

Den er min, M i n, alt er MITT, fingrene av fatet!... Frank ble 27 år den 16ende mars, og endte omsider opp med hele 2 kaker levert på døren, så det var mer enn nok for alle som ville ha kake. Selv ”Frank – fortæreren” måtte gi tapt.
Written by Shanghaiet @ 14:38. 0 comment(s)

Next Page