Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

21. June, 2009


My father turns 69 years

Big visits_287.jpg
Happy birthday to my father that celebrated his birthday on May 18th,.. hmm.. more than a month ago, have been a little behind with the blogging lately, but I hope someone out there enjoys it ☺. I’ll have a mont’s break (from blogging) again now..

Gratulerer med 69 års dagen til min far som fyllte år i Shanghai 18 mai,.. hmm.. mer enn en måned siden, har hengt litt etter mhp bloggingen i det siste, men jeg håper det er noen der ute som har glede av den ☺ Tror jeg må ta en måneds ferie igjen (fra bloggingen).
Written by Shanghaiet @ 16:23. 0 comment(s)

Kim joins us for lunch at "Axel's" (Salabim)

Big visits_289.jpg
A reunion with Kim and Thomas, who became good friends during Kim’s visit to Norway.

Her treffes bl.a. koreanske Kim og Thomas, som ble godt kjent under hans besøk i Norge.
Written by Shanghaiet @ 16:20. 0 comment(s)

Kyokushin Karate in Ningbo

Big visits_305.jpg
Thomas and Emil is carefully studying the “Kyokushin Kaikan” form (stand-up, full contact) of Karate, which is quite different from the kind they are used to in Norway.

Thomas og Emil studerer interessert “ Kyokushin Kaikan” formen (stående, full kroppskontakt) for Karate, som var ganske annerledes enn den formen de kjenner fra Karateklubben på Lillehammer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kyokushin_kaikan
http://www.youtube.com/watch?v=3-bjEP0uE_A
Written by Shanghaiet @ 16:17. 0 comment(s)

Full force

Thomas at full force.jpg
Thomas puts full force into every kick.

Thomas legger full kraft I hvert fraspark.
Written by Shanghaiet @ 16:16. 0 comment(s)

Martine likes asian food

Big visits_286.jpg
After just a few days in China, Thomas’s daughter holds the chop sticks more naturally than me, and eats any Chinese and Korean (here) foods.

Etter bare noen dager i Kina, kan Thomas’s datter Martine spise med spisepinner nesten mer naturlig enn meg, og liker all slags Kinesisk og Koreansk (her) mat.
Written by Shanghaiet @ 16:15. 0 comment(s)

Children having fun at the Lake House

Children at lakehouse.jpg
The monthly Scandinavian night in Ningbo happened to be during the short time Thomas and his family was here. Here’s a photo of Sebastian (my boss’s son), Emil, and Martine playing.

Den månedlige skandinaviske aftenen i Ningbo falt tilfeldigvis i den korte tiden Thomas og familien var her. Dette er ett bilde av de lekende, Sebastian (sjefen’s sønn), Emil og Martine.
Written by Shanghaiet @ 16:13. 0 comment(s)

My 3rd Norwegian national day in China

Big visits_270.jpg
As usual, 17th of May were arranged at Cypress hotel in HongQiao. I guess we were about 300 people and the sun was smiling, although rather muddy on the ground.

Som vanlig ble 17 mai arrangert på Cypress hotel I HongQiao. Vi var vel rundt 300 personer, og solen skant, skjønt bakken var sølete omtrent på ”Roskilde”.
Written by Shanghaiet @ 16:08. 0 comment(s)

Full house for breakfast

Big visits_279.jpg
Last big meal at my old apartment, we squeezed in as many as we could. After strange Chinese breakfasts all travelers agreed a real Norwegian style” breakfast were good.

Ett siste stort måltid i min gamle leilighet, og vi skviset inn så mange som vi kunne. Etter mange rare kinesiske frokoster var alle enige om at en ekte norsk stil frokost var kjærkommen.
Written by Shanghaiet @ 16:04. 0 comment(s)

8 together at the 17th

6 at 17th.jpg
For the national celebration I was having 7 people with me. They were from the left XiaoMei, Lolita, Inger, Tor, Emil, Thomas (plus Martine, but she was not on the photographs).

På besøk under nasjonaldagen hadde jeg 7 personer med meg. De var fra venstre Veslemøy, Lolita, Inger, Tor, Emil, og Thomas (samt Martine, men hun var ikke med på bildene)
Written by Shanghaiet @ 15:59. 0 comment(s)

Caught with the hand in the coockie jar

Big visits_275.jpg
In a week, I will have my performance review with my boss. He has been collecting evidence of my behavior such as here when I was greedily digging into the waffles (just before they ran out). I hope he does not place to much emphasis on this.

Om en uke har jeg en gjennomgang av innsatsen min i tiden jeg har vært ansatt, og sjefen har samlet ”bevis” for oppførselen min, slik som her når jeg grådig gjorde innhugg i vafflene rett før det gikk tomt. Håper ikke dette vektlegges alt for mye.
Written by Shanghaiet @ 15:55. 0 comment(s)

Next Page