Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

15. September, 2009


A blog requires a camera

DSC00368.jpg
I seem a little notorious in loosing and destroying my cameras, but then again maybe I am a little careless and bring them everywhere. For some time I’ve been without one, but now I decided to buy a “exceptional value for money camera” Fujifilm (mod J250 - 1200 RMB/ 1100 KR). It does have 5 x optical zoom, and 3 inch LCD screen, but it does not quite give the feeling Canon does.

Jeg har vært nokså notorisk med å miste eller ødelegge digitale kamerater, men så er jeg vel litt skjødesløs og har de med over alt. For en stund var jeg uten kamera, men nå har jeg kjøpt ett kamera som gir mye for lite penger, Fujifilm (mod J250 - 1200 RMB/ 1100 KR). Det har 5 x optisk zoom, og en 3 tommers LCD skjerm, men det gir vel ikke helt samme kvalitetsfølelsen som Canon gjør.

http://www.elitezoom.com/fujifilm-finepix-j250-stylish-digital-camera.html
Written by Shanghaiet @ 06:57. 0 comment(s)

DnbNOR bank - China forecast

DSC00367.jpg
A Norwegian bank just had a presentation at NIP, came with the good news that China was less hit and about to recover from the world financial crisis. But how come the arrows point up in left direction??

DnbNOR hadde nylig en presentasjon hos NIP, og brakte de gode nyhetene at Kina var mindre affektert og i ferd med å komme seg etter den verdensomspennende finans krisen. Men hvordan har det seg at pilene peker oppover mot venstre (snur man bildet på hodet blir det ”rødgrønnt flertall – pil ned til høyre?”)
Written by Shanghaiet @ 06:47. 0 comment(s)

Autumn knocking on the window

DSC00343.jpg
Rain and temperature change came early in September, but I don’t mind as I now can live without fans and air conditioners (and it’s still “Norwegian level summer” quite for some time).

Regn og en temperatur endring tidlig i September brakte høsten med seg, men jeg er bare glad til nå som jeg kan leve uten vifter og luft avkjølning (også er det jo ”sommer på norsk nivå” en god stund til).
Written by Shanghaiet @ 06:40. 0 comment(s)

We're in HangZhou!

DSCF0079c.jpg
.. amongst other reasons to visit XiaoMei’s cousin Zhong.

Vi er i HangZhou, bl.a. for å besøke Veslemøys søskenbarn Zhong.
Written by Shanghaiet @ 06:35. 0 comment(s)

Great shopping (souvernirs)

DSCF0084c.jpg
Shop souvernirs in HeFang rd, HZ, the road conveniently in parallel to a great restaurant street.

Kjøp souvernier i HeFang rd, HZ, veien er for øvrig bekvemt parallel med en restaurant gate.
Written by Shanghaiet @ 06:32. 0 comment(s)

Zhu Bingren Bronze Sculptures Museum

DSCF0089.jpg
Don’t miss out the Bronze Museum in HeFang rd, free/items for sale, but really great – “everything made out of bronze”.

Gå ikke glipp av bronze museet i HeFang rd, hvor absolutt alt er laget av bronze (også lokalet).

http://english.cri.cn/4406/2009/05/28/2241s488449.htm
Written by Shanghaiet @ 06:30. 0 comment(s)

Norwegian Woods?!

NorwegianWoods.jpg
As we were about to pass into the woods south of West Lake, Hangzhou, we passed by the (bar) Norwegian Woods, but as we entered the woods seemed a little more tropical than what I would expect to find in Norway.

Idet vi var i ferd med å gå inn i skogene sør for West Lake, Hangzhou, så gikk vi forbi (baren) de norske skoger, men idet vi gikk inn i selve skogen så det nokså mer tropisk ut enn hva jeg hadde forventet i Norge.
Written by Shanghaiet @ 06:23. 0 comment(s)

Marsupilami?

WoodCreatures.jpg
Creatures you would not normally find lurking in Norwegian woods. Anyone see a similarity between XM and Marsupilami?

Her er eksempel på vesner som er sjelden varei Norske skoger. Er det noen som en likhet mellom Veslemøy og Marsupilami?

http://en.wikipedia.org/wiki/Marsupilami
Written by Shanghaiet @ 06:15. 0 comment(s)

Waterfall, cuing up for photo

DSCF0149c.jpg
Not quite as daredevil as it looks, but anything for making a good photo.

Ikke helt så imponerende som det ser ut, men alt for ett godt bilde.
Written by Shanghaiet @ 05:36. 0 comment(s)

Serene lake

DSCF0152.jpg
Enjoy the quiet, beautiful view (but,.. you’re not alone).

Nyt den stille, og vakre utsikten (vel,.. alene er du ikke!).
Written by Shanghaiet @ 05:33. 0 comment(s)

Next Page