Håvards Home Chinese flag
a blog of my life in China, dedicated to family and friends Blog | About this blog

shanghaiet.info

14. April, 2010


The great wall - conqurred at last

IMG_4588_resize.JPG
I have been a few times to the wall, but this is the first time to such a
remote part of it. We started out somewhere in JianKou area and headed east
for 6-7 hours before we reached MoTianYu.

Jeg har vært noen ganger på den kinesiske muren, men dette er første gangen
til en så øde del av den. Vi startet å gå ett sted i JianKou området, og
gikk 6-7 timer før vi nådde MoTianYu.
Written by Shanghaiet @ 04:19. 0 comment(s)

Reduced to rubbles

IMG_4632.jpg
Several sections of the Great wall are pretty much just a heap of rubbles,
even dangerous if not cautious.

Flere deler av den kinesiske muren er redusert til noen steinhauger, sogar
farlig om man ikke er varsom.
Written by Shanghaiet @ 04:17. 0 comment(s)

Overgrown wall

IMG_4645.jpg
In some sections the wall were falling apart, in other places the vegetation
were reclaiming its former lands.

I noen seksjoner er muren falleferdig, andre steder er vegetasjonen på full
fremmars for å kreve tilbake landet sitt.
Written by Shanghaiet @ 04:16. 0 comment(s)

Daniel and cousin

IMG_4599.jpg
Daniel did not only "bring" me with him on the trip (thanks), he also
brought along his cousin that is living with us for a week now.

Daniel brakte ikke bare meg med på turen, han tok også med seg sitt yngre
søskenbarn som også bor hos oss i en uke nå.
Written by Shanghaiet @ 04:15. 0 comment(s)

Rocky mountain lunch

DSCF0999.jpg
Eating on the wall.

Spiser lunch på "veggen"
Written by Shanghaiet @ 04:15. 0 comment(s)

The Chinese Massage

DSCF1020.jpg
"The chinese massage" could have a different meaning to different people, anyway generally speaking it is finger pressure technique massage. The form that I enjoy most (or at least have frequently) is the "tui na" type, a little in the direction of physiotherapy, and I generally get it from blind people for about 30 rmb for an hour.

"Den kinesiske massasjen" kan defineres ganske ulikt ift hvem du spør, men generellt er det mye bruk av å sette press på fingre på mottakeren. Den spesifikke formen jeg nyter mest (eller iallfall går til regelmessig) heter "tui na", og er litt i retningen av fysioterapi, og jeg får den stort sett av blinde/svaksynte massører for 25 kr timen.

If you want to find one of the 7 branches in Beijing, search for: Qing Song Blind Doctor Massage真轻松盲人保健按摩中心
More about tui na: http://tcm.health-info.org/tuina/tcm-tuina-massage.htm OR http://en.wikipedia.org/wiki/Tui_na
Written by Shanghaiet @ 04:15. 0 comment(s)

3D here for good

IMG_1277.jpg
Alice in wonderland was another impressive display of new 3D technology, and
the movie good too. Just a pity these "Asian style (flat)" glasses were
quite heavy and uncomfortable.

Filmen "Alice in wonderland" var nok en imponerede 3D film, bare så synd
brillene var alt for tunge og ukomfortable.
Written by Shanghaiet @ 04:14. 0 comment(s)

"Denne har døm itte vøri heldig med!"

DSC00433.jpg
Norwegian Finance minister Sigbjørn Johnsen at a visit at the Norwegian
embassy in Beijing. During his short speech he quoted the first Norwegian
Prime minister to visit China, Oddvar Nordli, for saying something like
"this baijiu they haven't been quite lucky with" referring to Norwegian home
distilleries (especially in Hedemark province where they both come from) at
the time producing dubious manufacture.

Finansminister Sigbjørn Johnsen besøker den norske ambassaden i Beijing. I
sitt korte innlegg siterer han den første norske statsministeren som besøkte
Kina, Oddvar Nordli, som skal ha utbrutt "denne har døm itte vøri heldige
med!" (etter å ha fått servert kinesernes maotai ved en statsmiddag i
Beijing), trolig med en liten referanse til hjemmebrygging i Hedemarken i
gamle-dager.
Written by Shanghaiet @ 04:14. 0 comment(s)

Smooth traffic on 14 lanes

IMG_1208.jpg
This is how it looks when everything is going smooth, just imagine the cues
when nothing is moving.

Slik ser trafikken over 14 felt ut når alt flyter som det skal, bare tenk
når det er kø.
Written by Shanghaiet @ 04:14. 0 comment(s)

McD going all electric

DSC00427.jpg
As I am following the pulse of the electrical vehicles market in China,
related to my work, it is not difficult to notice the silent revolution
going on for electrical bicycles, even fully adopted by McDonalds (the
delivery crew has the battered batteries out in the restaurant). This green
move is not caused by subsidies, but simply by banning the petrol
alternatives!

Ettersom jeg følger pulsen på markedet for elektriske kjøretøy i Kina,
relater til jobben min, så er det vanskelig å unngå å legge merke til den
stille revolusjonen som foregår for overgangen til elektriske sykler, selv
tatt i bruk av McDonalds ("burger-bud" gutta har de medtatte batteriene
stående ute til ladning i restauranten. Denne grønne utviklingen er ikke
drevet av subsidier, eller miljøvennelighet, men ganske enkelt ett forbud
mot bensindrevne scootere.

More:
http://www.montrealgazette.com/China+returns+wheel+travel/2763474/story.html
Written by Shanghaiet @ 04:14. 0 comment(s)

Next Page